Dịch vụ của chúng tôi

Để chuẩn hóa nội dung các dịch vụ của mình, chúng tôi đã liệt kê các danh sách dưới đây.

I. Dịch vụ Bán hàng & Bán hàng trước

Our Team 3
 • Hỗ trợ chọn đúng mẫu thiết bị.
 • Bộ phận kỹ thuật hợp tác với nhân viên bán hàng để theo dõi các dự án của khách hàng và hiểu nhu cầu của khách hàng về các yêu cầu của quy trình sản xuất, quy trình, lô, kỹ thuật và xác minh.
 • Nhân viên dịch vụ kỹ thuật sẽ liên lạc với khách hàng bất kỳ lúc nào về công nghệ hoặc kỹ thuật để đưa ra các giải pháp.
 • Cung cấp kịp thời các tài liệu kỹ thuật và các tài liệu liên quan mà khách hàng cần.

II. Dịch vụ sau bán hàng

image1

2.1 Cài đặt & Vận hành

 • Liên lạc kịp thời với khách hàng khi thiết bị được vận chuyển để hiểu rõ kế hoạch lắp đặt thiết bị của khách hàng.
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lắp đặt thiết bị, đồng thời cung cấp cho khách hàng nội dung chi tiết của công tác chuẩn bị lắp đặt thiết bị.
 • Sau khi nhận được thông báo lắp đặt, chúng tôi sẽ kịp thời đến tận nơi khách hàng để hợp tác với khách hàng hoàn thiện việc tháo dỡ thiết bị và nghiệm thu.
 • Hợp tác với khách hàng để lập phương án nâng hạ trong quá trình lắp đặt thiết bị.
 • Hướng dẫn tại chỗ các thiết bị nâng hạ và đấu nối vào móng.
 • Gỡ lỗi thiết bị và hợp tác với khách hàng để hoàn tất quá trình xác minh hoạt động của thiết bị.
 • Tiến hành đào tạo nhân sự liên quan đến khách hàng và kế hoạch đào tạo sẽ được nạp vào hồ sơ khách hàng sau khi được khách hàng ký xác nhận.

III. Nghĩa vụ của Khách hàng

 • Cho phép nhân viên dịch vụ của chúng tôi tiếp cận an toàn, kịp thời và đầy đủ các sản phẩm thiết bị do Haihong sản xuất để nhân viên của chúng tôi có thể thực hiện các dịch vụ.
 • Các công cụ, phương tiện phụ trợ và dịch vụ hỗ trợ nhân sự do nhân viên của chúng tôi đề xuất được cung cấp miễn phí để đảm bảo dịch vụ vận hành trơn tru.
 • Để đảm bảo an toàn, hãy đảm bảo rằng nhân viên của chúng tôi luôn đi cùng với một nhân viên quen thuộc với địa điểm của người dùng và hệ thống an toàn khi họ ở địa điểm của khách hàng.
 • Cung cấp cho nhân viên của chúng tôi mô tả cụ thể về vấn đề thiết bị đang gặp phải, cho nhân viên dịch vụ biết báo cáo lỗi là gì, khi nào xảy ra và các bước đã được thực hiện để sửa lỗi.
Shopping Cart